vanha_kko_Hannu-Jukola

Yhdistynyt seurakuntaväki Tampere

Yhdistyneen seurakuntaväen vaaliohjelma

seurakuntavaalit 2018, Tampere
 
Yhdistynyt seurakuntaväki koostuu aktiivisesti seurakuntaelämään osallistuvista ihmisistä.
Yhteistä meille on sitoutuminen Raamattuun, kirkkomme uskoon ja tunnustukseen. Haluamme kehittää seurakuntien toimintaa niin, että jokainen tamperelainen voi löytää oman paikkansa seurakunnassa.

aleksanterin-kirkko_juhlavi

Viemme tulevaisuuden ja toivon viestiä

Tunnustaudumme Reilusti Kristityiksi ja elämme todeksi arjen kristillisyyttä sen eri muodoissa.

Uskomme toiminnassamme vastuullisuuteen, yhteisöllisyyteen, vertaisuuteen ja arjen verkostoihin.

Reilua kristillisyyttä on olla ihminen ihmiselle – välittävä, rakastava ja armollinen – ja rukoilla toisten puolesta.


20170928_194055

Näemme nuoret ja nuoret aikuiset kirkkomme tulevaisuutena

Toimivasta nuorisotyöstä tulee rakentaa silta nuorten aikuisten vahvaan hengelliseen toimintaan ja kaikkeen seurakuntatyöhön. Avaamme ovia nuorille aikuisille toimia ja vaikuttaa. Haluamme edistää eri sukupolvien kohtaamista messuissa ja muussa toiminnassa.

Tmessu

Toimimme yhdessä

Tuemme seurakunnan alueellista toimintaa. Otamme huomioon alueiden erilaisuuden samalla sitoutuen yhdessä toimimiseen. Näemme myös alueelliset rajat ylittävät messuyhteisöt rikkautena.

Haluamme edistää erityisesti vapaaehtoisen vastuunkantamisen vahvistamista seurakuntaelämässä. Haluamme hoitaa talouttamme vastuullisesti ja niin että voimavarat suunnataan tarkoituksenmukaisesti ja toimintaa korostaen.


ihmisiä kädet ristissä

Huolehdimme lähimmäisistä lähellä ja kaukana

Tuemme lähetystyötä, evankeliumin julistamista sekä avun jakamista. Kirkon tulee verkostoitua muiden samaan suuntaan kulkevien toimijoiden kanssa.

isosaari ripari

Kannustamme kristilliseen kasvatukseen

Meille tärkeitä ovat kristillisten arvojen säilyminen yhteiskunnassa, avioliitossa, perhe-elämässä ja kasvatuksessa.

Haluamme edistää kristillistä kasvatusta seurakunnassa ja kodeissa sekä tehdä yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja työpaikkojen kanssa. Lasten myötä haluamme kohdata koko perheen.

maapallo

Kannamme vastuuta luomakunnasta – elinympäristömme säilymisestä