Uuden Verson organisaatio

Organisaatio

Uuden Verson toiminta muodostuu pääasiassa neljästä perusosiosta: messut, tallit, solut ja projektit. Tämä lisäksi on olemassa perustoimintojen kannalta elintärkeitä tiimejä: viestintä, rukous, sisäänajot ja messujen alatiimit. Jokaisen lohkon johtajat vastaavat oman osa-alueensa toimivuudesta ja kehittämisestä. Heitä tuetaan pienissä valmennusryhmissä. Näiden valmennusryhmien valmentajat muodostavat yhteisön johtoryhmän. Organisoinnilla on tarkoitus huolehtia siitä, että seurakunta on toimiva kokonaisuus, eikä kenellekään tule liikaa työtä.


Johtotiimi / työntekijätiimi

Johtotiimiin kuuluvat yhteisön keskeisimmät työntekijät. Se muodostaa yhteisön operatiivisen kärjen ja vastaa siitä, että kokonaisuuden toimivuudesta ja kehittämisestä. Tiimiin kuuluvat Olli Viljakainen, Salla Kuisma ja Ralf-Eerik Friman. He ovat kaikki töissä Tampereen ev. lu. seurakunnilla, vaikkakin Raffen palkka maksetaan vapaaehtoisten lahjoitusten avulla.


Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat työntekijätiimin lisäksi vapaaehtoisvalmentajat ja  OPKO:n opiskelija- ja koululaistyöntekijä Markus Syrjätie. Vapaaehtoisvalmentajat vetävät johtajien valmennusryhmiä ja osallistuvat kokonaisuuksien suunnitteluun. Johtoryhmä vastaa koko yhteisön strategian suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä päättää koko yhteisöä koskevista asioista.vuosisykli2

Johtoryhmän vapaaehtoisjäsenet:
Petri Harkko
Tiia Hiissa
Tuomas Himanka
Mikko Sarimaa

Laajennettu johtoryhmä

Laajennettu johtoryhmä kokoontuu noin 2 kertaa kaudessa. Näihin tapaamisiin kutsutaan kaikki Uuden Verson yhteisössä toimivat työntekijät ja vapaaehtoisjohtajat. Johtajiin kuuluvat johtoryhmän lisäksi kaikki, jotka vetävät tallia, tiimiä, solua tai projektia.