Yhdessä olet enemmän!


Uusi Verso on uudenlainen seurakuntayhteisö Tampereella, joka painottaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Uskomme, että kukaan ei pärjää yksin vaan että yhdessä olemme enemmän. Olemme kiteyttäneet toimintamme idean näihin ns. johtaviin ajatuksiin:


Missio (eli perustehtävä)

Elämme yhdessä Jumalan valtakuntaa todeksi niin rohkeasti, että se haastaa ihmisten käsityksen Jeesuksesta.

Visio 2017

Olemme uuden sukupolven seurakuntayhteisö, joka elää yhdessä, kasvaa hengellisesti ja muuttaa maailmaa kymmenien pienyhteisöjen verkostona sekä kokoontuu ainutlaatuiseen ja sytyttävään messuun.

Arvot

Jumala ensin!
"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa"
Kaiken lähtökohta ja päämäärä on ihmisen ja Jumalan välisen suhteen syntyminen ja siinä kasvaminen, Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen viitoittamalla tavalla.

Olet hyväksytty
"Hyväksykää toinen toisenne niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omakseen teidät"
Olemme avoin yhteisö, jonka avarassa ilmapiirissä tulee aidosti kohdatuksi sellaisena kuin on ja voi kasvaa sellaiseksi persoonaksi kuin Luoja on tarkoittanut.

Lupa innostua
"Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa"
Kun tuomme lahjamme ja intohimomme yhteen, syntyy jotakin uutta ja innostavaa. Rohkaisemme ja tuemme jokaista syttymään Jumalan kunniaksi ja yhteiseksi parhaaksi.

Suunta ulospäin
"Te olette maailman valo"
Seurakunta ei ole vain meitä vaan toisia ihmisiä ja koko maailmaa varten. Etsimme jatkuvasti luovia ja rohkeita tapoja hehkua valtakuntaa ympärillemme.