Luhtaanranta 2017 verkkoon
Svenska hemmet
kim-rantala

Vi firar nu våra gudstjänster/högmässor alla söndagar i Svenska Hemmet, Satamakatu 19, kl 11!


AKTUELLT
vinterjazz 2019

Aktuellt på  våren 2019

Onsdagskaffe fr.o.m. 16.1 kl 13 i SvH

SångCafe 14.2, 14.3 och 11.4 i SvH kl. 14
SångCafe
sångcafe våren 2019
Torsdagens SångCafe 14.2, 14.3, och 11.4.2019 kl. 14 i Svenska Hemmet, Satamakatu 19. Kom, så ska vi sjunga tillsammans! Mera info: Paula Sirén, 050 433 7373.
RuotsalainenSRK

Tammerfors svenska församling


Kyrkoherde
Kim Rantala tel. 050 464 8460

Församlingsassistent
Hanna-Leena Autio tel. 040 804 8022

Praktikant Tanja Nyström tel. 040 804 8588

Beställningarna av ämbetsbetyg och släktutredningar tas emot av centralregistret, tel. 040 804 8202 (service på svenska, Lisa Fridman)
eller tel. (03) 219 0700 (service på finska) eller keskusrekisteri.tampere@ev.fi