kokous2

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa, valmistelee ja esittelee

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) on yhteisen kirkkovaltuuston alainen valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelin. Tampereella siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä.


Yhteisen kirkkoneuvoston tehtäviä ovat:

 • johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, taloutta ja omaisuuden hoitoa
 • johtaa ja edistää seurakuntien yhteisiä tehtäviä ja viestintää
 • valmistella yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat
 • valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ja huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • myöntää hakemuksesta vapautus kirkollisverosta
 • valvoa seurakuntayhtymän etua, edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • yhteisen kirkkoneuvoston valtaa on ohjesäännöllä siirretty myös johtokunnille ja seurakuntayhtymän johtaville viranhaltijoille.

Kokoukset

 • kokoontuu pääsääntöisesti joka kolmas viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta
 • kokoukset eivät ole julkisia
 • kokouksiin voivat osallistua läsnäolo- ja puheoikeudella myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, kirkkoherrat ja yhteisten tehtävien johtajat/päälliköt
 • asioiden esittelijöinä toimivat kehitysjohtaja sekä yhteisten tehtävien johtajat/päälliköt oman työalansa asioissa

Pöytäkirjat ja esityslistat

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat laitetaan seurakuntayhtymän internet-sivuille seuraavana päivänä siitä, kun ne on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille. Kaikki pöytäkirjat ovat luettavissa myös Seurakuntien talon 4. kerroksessa virastopäivinä kello 9-15. Käyntiosoite on Näsilinnankatu 26.


Yhteinen kirkkoneuvosto 2019-2020

Jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa sen ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.  Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi tuomiokapituli nimittää jonkun yhtymän seurakuntien kirkkoherroista.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii vuosina 2019-2020 Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen p. 050 554 2461 etunimi.sukunimi@evl.fi ja varapuheenjohtajana TTM, HTM Pekka Uusitalo.

Muut varsinaiset jäsenet:

 • LL, TK Kalle Mäki
 • sosiaalineuvos Leena Rauhala
 • varatuomari Laura Karhola
 • sosiaaliohjaaja Tarja Käpylä
 • YTM, opettaja Sirpa Pursiainen
 • TM, lehtori e. Tiina Eskelinen
 • DI Katja Karintaus
 • metsätalousinsinööri Petteri Järvinen
 • FM, lehtori Jarno Parviola

 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 • TtM, sairaanhoitaja e. Ulla Louhivuori,  (Kalle Mäen varajäsen)
 • FM, lehtori Jarmo Lehtinen,  (Leena Rauhalan varajäsen)
 • DI Matti Ilveskoski, (Pekka Uusitalon varajäsen)
 • pari- ja seksuaaliterapeutti Anne Karhola, (Laura Karholan varajäsen)
 • sos.työnt., tuotantojoht. e. Heikki Lätti, (Tarja Käpylän varajäsen)
 • toiminnanjohtaja Marjo Majlund, (Sirpa Pursiaisen varajäsen)
 • DI, lääkäri Timo Vuorela, (Tiina Eskelisen varajäsen)
 • tietojenkäsittelyn asiantuntija Maija Sutinen, (Katja Karintauksen varajäsen)
 • optometristi, yrittäjä Suzanne Sjöholm, (Petteri Järvisen varajäsen)
 • FT, dosentti Ville Vuolanto, (Jarno Parviolan varajäsen)

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö     pdf-tiedosto