Uutisia

"Harjoittelu on ollut lähetyskenttäni" - Aino Latvala

Aino Latvala oli kevätkaudella 2017 työharjoittelussa Uuden Verson lapsityössä. Tässä Ainon ajatuksia kuluneesta keväästä:

Muutama sana palvelemisesta

Aino Latvala
Aino Latvala

Olen kokenut itseni siunatuksi saadessani toimia perhetyön koordinoinnin harjoittelijana Uudella Versolla tämän kevään ajan. Jeesus kehottaa meitä kaikkia:  Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni (Matt. 28:19). Tämä harjoittelu on ollut minun lähetyskenttäni, jossa olen saanut kasvaa ja kokea hyväksyntää kaikkine puutteineni ja lahjoineni. Kiitos siitä koko Uudelle Versolle.

En voi kehuskella olleeni Uudella Versolla aktiivinen vapaaehtoinen harjoitteluani edeltävänä aikana. Harjoittelun aikana sen sijaan käytin paljon aikaa tehden työtä Uuden Verson hyväksi, ja tein jännittävän havainnon: tuntui kuin siunaus olisi seurannut kaikkia hankkeitani (vrt. esim. psalmi 1:3 ja Matt. 6:33). Tentistä, johon valmistauduin vauvan hoidon lomassa ja jonka tein juuri ennen harjoittelun alkua, sain kiitettävän, hain haaveilemaani kasvatustieteen opettajan paikkaa ensi lukuvuodeksi ja sain sen, hain opettajan pedagogisiin opintoihin ja pääsin, ja pisteenä i:n päälle löysimme tytöllemme ihanalta tuntuvan päiväkodin, jossa hän pääsee syksyllä aloittamaan. Mikään näistä mainitsemistani asioista ei ollut itsestään selvyys (samasta tentistä oli tullut syksyllä hylätty ja pedagogisiinkin olin kerran aiemmin yrittänyt pääsemättä sisälle). Tuntui siltä, että tämän kevään aikana sain aivan kaiken, mitä halusin. Tarinan opetus? Jos koet elämässäsi paljon vaikeuksia, tee työtä Jumalan valtakunnan hyväksi (se ei ole niin olennaista, mitä teet, kunhan palvelet jollain tavalla) ja Sana sanoo, että ”kaikki muukin teille annetaan”.

Jumalan valtakunnassa palvelemisen ja ihmisen henkilökohtaisen menestyksen yhteydestä puhuu myös Haggain kirja. Te odotatte paljon mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi? kysyy Herra Sebaot. -- Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioina. Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan eikä maa satoaan. (Hagg. 1:9–10.) Uusi Verso ei ollut raunioina ottaessani talvella kopin perhetyön koordinoimisesta, mutta lapsi- ja perhetyö kaipasi ja edelleen kaipaa vastuunkantajia. Tämän kevään aikana pyhäkouluissa on ollut

melko paljon satunnaiskeikkailijoita, siis henkilöitä, jotka tulivat auttamaan kerran pari kevään aikana ja he kaikki ansaitsevat kiitoksen. Lasten hengellisen kasvun tukemiseen (erityisesti 5-9-vuotiaiden pyhäkouluun, mutta myös muualle) tarvittaisiin kuitenkin kipeästi henkilöitä, jotka pystyisivät sitoutumaan lapsityöhön pidemmäksi ajaksi. Tästä huolimatta: kaikki ”satunnaiskeikkalaiset”, olette edelleen todella tervetulleita, teitäkin tarvitaan! Älkäämme antako Haggain kirjassa kuvatun Jumalan huoneen rappiotilan kuvauksen sopia Uuden Verson lapsi- ja perhetyöhön.

En kehota ketään palvelemaan Jumalan siunauksia saadakseen. Me palvelemme, koska me rakastamme Jeesusta. Uskon, että suurimmalla osalla meistä on halu palvella ja halu nähdä Uuden Verson menestyvän. Omien kokemusteni perusteella arvelen, että yksi suurimmista syistä palvelemisen estymiselle on oma pelkomme. Pelkäämme, että toisten hyväksi tekemämme asiat johtavat siihen, että meidän omat projektimme kärsivät. Ettei meille jää riittävästi aikaa elämämme muille osa-alueille. Uskon, että tämä pelko on turha, ja että Jumala pitää lupauksensa. Hän ei jää meille velkaa.

-Aino-


Palaa otsikoihin